Les crisis sanitària, econòmica i social provocades per la pandèmia del coronavirus, el repte demogràfic, els vertiginosos canvis tecnològics, l’alta competència en un món glo-balitzat, les noves amenaces a la seguretat, els populismes antidemocràtics i una socie-tat cada vegada més diversa, són reptes que ens exigeixen reorientar les prioritats de la polí-tica catalana, centrant-les en l’important i elevant-les per sobre de les batalles partidistes i els eslògans efectistes. És hora d’una política millor, d’un bon govern, d’una Generalitat per a tots els catalans. És hora d’alliberar tota la potència productiva i creativa de la nostra societat. És hora de posar a la seva disposició més instruments i menys traves.

Així doncs, el Partit Popular Català es presenta a les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021 amb un projecte sòlid, positiu i integrador que es vertebra, fonamentalment, en el reforç del sistema sanitari, la recuperació de l’economia i l’ocupació, i la reconciliació entre catalans després de la fractura provocada per l’independentisme. En definitiva, treballarem incansa-blement per garantir a tots els catalans, sense excepció: salut, treball i convivència. Aquests tres eixos que vertebren el projecte del nostre candidat, Alejandro Fernández.

DESCARREGAR PROGRAMA