101 Propostes per una Catalunya millor

2021-02-02T12:03:59+00:00

Les crisis sanitària, econòmica i social provocades per la pandèmia del coronavirus, el repte demogràfic, els vertiginosos canvis tecnològics, l’alta competència en un món glo-balitzat, les noves amenaces a la seguretat, els populismes antidemocràtics i [...]